Om Danling

Danling Growing er etableret i 2008, hvor vi stak følehornene frem første gang. I starten blev der dyrket 0,5 hektar pil som testareal, inden vi tog det store spring. Den halve hektar kastede nogle gode resultater og ikke mindst erfaringer af sig, således vi fik mere blod på tanden, når det gælder energiafgrøder. Vi mener, at energipil og -poppel er en god alternativ afgrøde, på de rigtige arealer.

Arealer tilplantet med energipil

I foråret 2009 lejede vi 65 hektar af fortrinsvis lavtliggende arealer og tilplantede dem med energipil. Dette var med til at sætte Danling Growing på Danmarkskortet, som et firma der tog udfordringen op med en ny afgrøde. Det var en stor udfordring, da 80 procent af vores marker var tidligere udyrkede arealer med masser af rødder, græs og ukrudt.

Disse ukrudtsproblemer har givet os en del erfaring: RENHOLDELSE, RENHOLDELSE, RENHOLDELSE. Pil er ikke nogen stærk afgrøde i etableringsårene, derfor skal afgrøden dyrkes professionelt som alt andet planteavl. Hvis de små skud ikke får tilstrækkelig lys, så kvæles de af ukrudtet, hvilket resulterer i et lavere udbytte samt en endnu mere beskidt mark.

Dyrkning af energipil og poppel

Danling Growing dyrker i dag 250 hektar energipil og poppel, samt servicerer andre producenter med hjælp/rådgivning til korrekt pasning. Selskabet drives af de to ejere, samt to sæsonarbejdere.

I fremtiden fokuserer vi på pil og poppel som energiafgrøde. Vi fører begge afgrøder, da man skal dyrke afgrøden, der passer til jordbunden.

Vi leverer viden, kvalitet og samarbejde.

danling