Maskinydelser

Den store udfordring, hvis man ønsker at blive energiproducent, er tit at skaffe en rentabilitet i egne maskiner til specialopgaver.

Derfor køre Danling Growing rundt i hele landet og udfører specialopgaver til en altid fast aftalt pris.

Rækkefræsning

Denne maskine anvendes typisk i de første to vækstår, specielt hvis der er problemer med rodukrudt, eller en anden renholdelse er mislykket. Vi anvender også rækkefræseren efter hver høst, således rækkerne ikke breder sig, og vi får lavet en ”oprydning” på marken. I forbindelse med rækkefræsningen kan vi placere kunst-gødning langs rækken, således afgrøden har optimale forhold.

Skærmsprøjtning

Da der er meget få kemikalier, som er godkendt til brug i energiafgrøder, så anvender vi i nogle tilfælde en skærmsprøjte med Glyfusat til bekæmpelse af ukrudt imellem rækkerne. Marken skal være meget jævn, når denne maskine skal fungere, ellers er der risiko for skade på afgrøden.

Plantning

Vi planter energiafgrøder i hele landet med vores stepplanter og en præcisionsmaskine, som kan plante både pil og poppel. I langt de fleste tilfælde forsyner vi dig også med plantemateriale, således du kan producere med de nyeste og mest produktive kloner på markedet.

Helskudshøst

Vi kommer gerne og høster dine energiafgrøder og hjælper med den eventuelle efterfølgende flishugning og afsætning. Den eneste forudsætning er, at afgrøden skal være plantet i ”moderne” planteafstand (75 cm imellem to rækker og 150 cm til de næste to rækker). Vi kan høste afgrøder med en stammediameter på op til otte cm.

fraesning

maskinydelser