Helskudshøst

Der findes to forskellige metoder, når der tales høst af pil. Hel-skudshøst og direkte Høst.

Ved helskudshøst høstes pilene og lægges i bunker i hele stammer, hvorefter vandet i stammerne fordamper.

Ved direkte høst høstes pilene og hugges til flis i én arbejdsgang.

I Danling Growing har vi valgt at satse på helskudshøst, da vi mener, at denne metode har nogle fordele. Vores helskudshøster er en specialudviklet maskine, som kan høste pil med en diameter på omkring otte centimeter. Den er drevet af larvebånd og kan derfor køre på selv meget lave arealer. De store bælter gør, at den trykker med ca.1/3 af, hvad en normal fod vil trykke.

Høst i helskud

Vi valgte helskudshøst, da vi mener, det giver den bedste kvalitet af flis. Lagringen i stakke med hele stammer er 100 procent sikker.

Høst i helskud giver mulighed for at producere en råvare, der er fleksibel med hensyn til vandindhold. Stammerne kan tørres ned til omkring 20 procent vandindhold på marken inden flisning.

Ved høst i helskud kan vi med denne maskine nøjes med at høste hvert tredje eller fjerde år. Flisen vil dermed indeholde større vedmasse og derfor være af en bedre kvalitet set i forhold til høst hvert eller hvert andet år.

Flisning af energipil

Ved direkte flisning vil vandindholdet i flisen ligge på omkring 55 procent på høsttidspunktet. Det store vandindhold giver risiko for, at flisen går i forrådnelse. Afgrøden bør derfor høstes i store stykker således, der kan trænge luft ind i stakken, så der opnås en ventilation.

Hvis flisen leveres straks efter den direkte flisning, vil den kunne udnyttes på de fleste varmeværker. Det høje vandindhold vil dog betyde, at energiindholdet i flisen er lavt og dette resultere i en dårligere afregning.

Direkte høst kan værre godt, hvis du kan afsætte varen til den rigtige pris inden for to uger efter høst.

Med helskudshøst har du en lagerfast vare, som letter logistikken, og som du kan sælge, når prisen er høj.

Er du interesseret i at høre mere om helskudshøst, er du velkommen til at kontakte os.

Vi kører på bælter i hele landet med fast timepris på 1800 kr., 2-3 timer pr. hektar.

helskudshoest