For jægeren

Mange jægere vil gerne plante små remiser og hjørner til med energipil for at skabe nogle skjule- og ynglesteder for vildtet.

Pil egner sig rigtig godt til beplantning i våde markkanter og tiltrækker en masse dyreliv.

jaegeren

Pil som skjule- og ynglesteder for vildtet

I vores store pilemarker kan vi se en øget vildtbestand – specielt fugle og klovbærende vildt. Når kulturen plantes, er der mulighed for at etablere striber mellem beplantningen, som kan anvendes til andre vildtafgrøder eller barjordsstriber.

Hvis du ønsker at plante et mindre areal til vildtet og eventuelt kombinere det med selvforsyning af varme, så kan vi levere stiklinger stykker på 20 cm., som er klar til plantning. På den måde kan du selv udføre arbejdet.

Sammen med stiklingerne sender vi en manual over, hvordan pil etableres og passes bedst muligt, så købet bliver en succes.

Planter af pil med maskine

Påtænker du et større areal til vildtet, så kommer vi gerne forbi og planter dette med en maskine. Når vi planter pil, som fortrinsvis skal øge jagtværdien, så anvender vi kloner som er ekstra søde, hvilket specielt råvildtet foretrækker.

Kontakt os for uddybende spørgsmål eller bare af nysgerrighed.