Energipoppel

Energipoppel er en relativ ny afgrøde i Danmark. Vi har i Danling 3 års erfaring med plantning og pasning af disse.

Vi anvender i Danling den tyske Max klon som det tyder på passer godt til det danske klima.

Under etablering kan anvendes forskellige typer stiklinge eller barrodsplanter.

Vi har stor succes med stiklinge generelt, da planten er i god balance under opvæksten med hensyn til hvad den etablerer under og over jorden.

Barrods planter kan få tørkeskader, da du under omplantning skader rodnettet. Barrods planten har hurtigt stort vandforbrug dan den springer ud med mange blade kort efter plantning.

Beplantning og høst af energipoppel

Træerne ser spændende ud og er indtil videre kommet ret godt fra land. Enegipoppel skulle på sigt give en kultur, som bærer lidt mere præg af skov end en pilekultur gør. Der er de seneste år plantet en del arealer i det nordlige Tyskland, hvor de har vejrforhold, som ligner de danske. Dette giver os en tro på, at denne klon af energipoppel vil kunne klare sig godt i Danmark.

Energipoppel på tørre arealer eller i små parceller

Vores umiddelbare forventning til energipoppel er, at vi kan holde nogenlunde samme udbytte og driftsøkonomi som i pil. Vi vil dog kun anbefale energipoppel på tørre arealer eller i små parceller. Der kan træerne vokse sig store, og derefter kan vi håndtere stammerne med velkendt skovudstyr. Store arealer som plantes på ”høj” agerjord vil vi anbefale, at tilplante til intensiv produktion, hvor der helskudshøstes hvert andet eller tredje år. Når arealerne har en størrelse på over ca 5ha kan vi få en meget effektiv høst med helskudshøsteren.

Kontakt os på telefon 21 63 91 01, hvis du vil have mere information om energipoppel.

Læs mere om vores energiafgrøder