Energipil

I Danling Growing har vi efterhånden en del erfaring med hvordan, energipil skal dyrkes. Vi har i de senere år prøvet en del forskellige ting, hvad angår dyrkning & renholdelse af energipil, for at øge produktionen. Vi har blandt andet deltaget og lagt arealer til et ukrudtsforsøg udført af Agrotech i 2010 & 2011. Disse forsøg går på forskellige renholdelsesteknikker, hvor der i sidste ende bliver målt på afkastet i forhold til producentens indsats, således vi alle kan opnå den bedste driftsøkonomi. Følg med i forsøgene om energipil her:

landbrugsinfo.dk

Dyrkning af energipil

De seneste år er der sagt og skrevet meget omkring dyrkning af energipil. Mange erfaringer er stadig nye, hvilket stadig gør det til en spændende afgrøde, hvor man selv kan gøre forskellen på succes og fiasko.

Det er relativt enkelt at dyrke energipil, men hvis man fejler i de to første år med renholdelsen af kulturen, så vil ”pilen” pege mere imod jagt og herlighed end en afgrøde med fornuftigt afkast af energipilen.

Vi mener, at energipil er et rigtig godt alternativ til andre landbrugsafgrøder – dog på den rigtige jordtype. Energipil skal dyrkes på vandholdig jord, som kræver omkostning til dræning ved kornproduktion, eller marker, som er fugtige, når ejendommens andre arealer er tjenlige. Hvis du vælger at plante disse arealer, så vil du optimere din samlede driftsøkonomi, samt lette din hverdag.

Beplantning af miljøfølsomme områder med energipil

Energipil vil samtidig tilføre din ejendom et ”grønt” snit, hvis man tilplanter de mere miljøfølsomme områder. På disse marker er der oftest ikke langt til vandløb og grundvand. Energipil opsamler ikke alt, men der kan tilføres op imod 500 kg/N/per/Ha., før der starter en udvaskning. Grønne tiltag på store husdyrbrug giver oftest nemmere sagsgang til større produktionstilladelser.

En pilemark med energipil i fuld drift producerer nemt 10 tons tørstof per år, hvilket svarer til et DB på ca. 2.500 kr. efter maskinomkostninger og inden Ha.-tilskud.

Ring os op hvis du mangler hjælp til dine overvejelser, vi tager gerne et kig på, om energipil vil egne sig hos dig.

Du kan også læse mere om energipoppel

energipil