Energiafgrøder

Det er vigtigt at passe på vores natur og på vores land. Med vores energiafgrøder er vi hos Danling Growing med til at hjælpe på det.

Det danske energiforbrug skal i stigende grad komme fra en energi, der er vedvarende. Med energiafgrøder skaber vi bioenergi fra plantebiomasse dyrket på markerne, så vi derved har en CO2-neutral energikilde.

Energiafgrøder med pil og poppel

Som energiafgrøde dyrker vi både energipil og -poppel. Det er gode energiafgrøder og vores kloner har høj ydelse og produktion for dig som kunde. Vores nyeste energipil er en svensk klon, som vi er den eneste i Danmark, der har. De nye svenske kloner har vist høj ydelse og produktion.

Vores energiafgrøder skal erstatte de almindelige landbrugsafgrøder. De nye energiafgrøder har et permanent og dybt rodnet og en lang vækstsæson, der skal sikre en effektiv næringsstofudnyttelse. På den måde kan vi opnå en reduktion i kvælstofudvaskningen og formå at lave biomasse til bioenergi.

Energiafgrøder på din jord?

Danling Growing er din samarbejdspartner med energiafgrøder. Hvis du selv er i besiddelse af et jordareal, som kan anvendes til energiafgrøder og produktion af energi, så vil vi gerne hjælpe dig med alt det praktiske arbejde.

Med vores mange års erfaring og ekspertise i energiafgrøder kan vi hjælpe dig med alt fra vejledning til opmåling, plantning og høst af afgrøderne. På denne måde får du mulighed for at lave en billig og miljømæssigt bedr selvforsyning af varme.

Kontakt os på telefon 21 63 91 01, så hjælper vi dig i gang med dine energiafgrøder